sâmbătă, 26 ianuarie 2019

26 ianuarie 2019


Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Baia Mare și
Școala Gimnazială ”Octavian  Goga” Baia Mare
împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș
vă invită să va alăturați proiectului interjudețean
«Tous pour le français» !

Prin intermediul proiectului interjudețean „Tous pour le français”, ne-am propus, pe de o parte, să valorizăm cunoştinţele de limba franceză ale elevilor de gimnaziu într-un cadru adecvat în care fiecare participant să se simtă confortabil cu ceea ce ştie şi să aibă satisfacţia propriei sale valori, iar, pe de altă parte, să reunim profesori de limba franceză într-un cadru prielnic dialogului, schimbului de idei și de experiențe didactice, metodice și pedagogice în vederea promovării și perfecționării muncii în echipă.
Scopul proiectului: Antrenarea elevilor de gimnaziu și a profesorilor de limba franceză într-o competiție lingvistică şi culturală care să pună în valoare munca și prestigiul tuturor celor ce îndrăgesc această frumoasă limbă.
Obiectivele generale ale proiectului:
1. Creşterea motivaţiei elevilor din ciclul gimnazial pentru studiul aprofundat al limbii franceze, al culturii și civilizației francofone;
2. Ȋncurajarea profesorilor de limba franceză în susţinerea şi implicarea elevilor în competiții care să ofere tuturor participanţilor șanse egale;
Secțiunile proiectului:
1. Concursul județean gratuit pentru elevi « Trophées des collégiens », aprobat în Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ), cu numărul 5552 din 10 noiembrie 2017 și în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene (CAERI), la poziția 1600, cf. Anexei 9 la OMEN nr. 3016/9 ianuarie 2019.
2. Simpozionul interjudețean «Partageons! Partagez! Pratiques de classe», cu participare indirectă, fără perceperea unei taxe de participare.

Vă așteptăm cu drag !
Echipa de coordonatori:
Prof. Sonia Hozan  - Inspector pentru limbi moderne, ISJ Maramureș
Prof. Camelia Muraru - Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Baia Mare
Prof. Mihaela Cuciureanu - Școala Gimnazială ”Octavian  Goga” Baia Mare